Sách Từ Vựng

Đúng như với tên gọi, dòng Sách Từ Vưng bao gồm nhiều hình ảnh minh họa cho các từ tiếng Anh theo mỗi chủ đề của sách. Bộ sách rất thích hợp như một cuốn từ điển cho bé học thêm từ mới, từ những từ cơ bản thường gặp cho tới những từ ít thông dụng hơn.

Độ Tuổi: 4+

Kích thước: 30.7 x 25.8 cm

Không có sản phẩm nào trong danh mục này.